Ledig og mentalt stærk

Mange ledige oplever tiden mellem jobs eller fra studietid til det første job, som en svær tid. Det kan der være mange forskellige grunde til. Det kan for eksempel være systemet omkring dem, der opleves som stressende, og det kan være deres indre liv, der opleves som stressende. Det kan også være de ændrede rammer, de befinder sig i, der gør, at de oplever mistrivsel og stress. Mere end hver anden ledige er i højere grad stresset og mere end hver femte ledige oplever ensomhed – og det skal der laves om på. Der findes ledige, der har et godt mentalt helbred – og også et fysisk godt helbred, og det kan man arbejde hen imod.

Det er både muligt at forebygge og håndtere de mentale udfordringer, ledighed kan føre med sig. Det hjælper jeg ledige med blandt andet gennem foredrag/workshops og min nyeste bog “Bliv mentalt stærk som ledig”.

Bøger

“Bliv mentalt stærk som ledig” er en arbejdsbog, hvor du får viden om, hvad der kan gøre dig mentalt stærk, så du oplever trivsel og undgår stress i din ledighed, samtidig med at du bliver en god jobsøger og en attraktiv medarbejder.

Du kan købe bogen via webshoppen her. Den koster 249 kr (dertil kommer porto)

Vil du bestille mange bøger, sker det ved henvendelse til mig på mail: helle@hellealsted.dk

Derudover kan du læse mere i min bog “Ledig uden stress. Sådan skaber du trivsel som ledig” fra 2011. Den fås ved henvendelse til mig på mail: helle@hellealsted.dk eller den kan lånes på flere biblioteker rundt om i landet.

Ledig uden stress

Foredrag og workshops

Hvis du er interesseret i at booke mig til et foredrag eller en workshop for ledige eller for ansatte, der arbejder med ledige, skal du kontakte foredragsbureauet Athenas for alt det praktiske.

Theme: Overlay by Kaira