Stresshåndtering

Stress er desværre en del af alt for manges arbejdsliv og familieliv. Stress kommer af, at der er alt for mange belastninger og forandringer i dit liv – og det er ofte en kombination af, at der er udfordringer på flere arenaer i dit liv. Det kan være, at der sker store forandringer på din arbejdsplads, som du klarer, men at du så har et barn, der bliver sygt, og så knækker filmen, da dine ressourcer er brugt på at håndtere udfordringerne på arbejdet. Eller omvendt, at du har en del udfordringer i dit privatliv, og der så sker en omstryktyrering på dit arbejde, der får bægeret til at flyde over.

Er du i en længere periode stresset, vil de kognitive funktioner lukke ned, så du ikke længere kan huske, koncentrere dig, løse problemer og får svært ved at lære nyt. Stress har også indflydelse på dine sociale kompetencer, og du vil derfor opleve udfordringer med at indgå i og håndtere komplicerede relationer, samt få udfordringer hvis du har mange og skiftende arbejdsrelationer.

Udover de mentale udfordringer, vil du også opleve forskellige fysiske udfordringer og symptomer.

Da stress både opleves i krop og hjerne har jeg fokus på at sætte ind begge steder for at få det bedre og lære at leve et liv med mindre stress.

Tilbagevenden til arbejde (TTA)

Når du skal tilbage efter en sygemelding (TTA), er det vigtigt at lave en god plan for, hvordan du skal undgå at gå ned med stress igen. For at kunne udarbejde en sådan plan, kræves et godt samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejder. Et samarbejde, der er fortløbende, for at planen kan blive justeret undervejs. Det har jeg rigtig gode erfaringer med.

Theme: Overlay by Kaira