Tilbagevenden til arbejde (TTA)

Når du skal tilbage efter en sygemelding (TTA), er det vigtigt at lave en god plan for, hvordan du skal undgå at gå ned med stress igen. For at kunne udarbejde en sådan plan, kræves et godt samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejder. Et samarbejde, der er fortløbende, for at planen kan blive justeret undervejs. Det har jeg rigtig gode erfaringer med. Jeg har også gode erfaringer med at holde foredrag for sygemeldte om, hvordan de kan komme tilbage til arbejde med en god plan og den rette støtte.

Theme: Overlay by Kaira