Jeg hjælper med at skabe balance og håndtere de udfordringer og belastninger livet byder på.

Har du også brug for en trivselssamtale om Coronaens udfordringer?

Vi lever i en krævende tid, der udfordrer os og belaster os på forskellige måder, og derfor skal vi gøre en ekstra indsats for at skabe trivsel. Der er ekstra brug for at tage fat i de ting, der kan gøre os modstandsdygtige over for det pres, ensomheden og kedsomheden, der sniger sig ind på os alle. For at øge trivslen og den mentale sundhed, kan man for eksempel bruge mentale værnemidler. Jeg er klar til at hjælpe dig til at finde din vej igennem tågen.

Theme: Overlay by Kaira