Foredrag

HELLE ALSTED FOREDRAG

Arbejdsrelateret stress og vejen til mentalt overskud


Undersøgelser viser, at op mod 29 % af alle ansatte har en hverdag med mange stresssymptomer. Stresssymptomerne gør, at medarbejderne ikke er i stand til at koncentrere sig og opretholde høj kvalitet i deres arbejde, dette går i høj grad ud over trivslen på kontoret, samt produktiviteten på arbejdspladsen.

Forskningen viser, at mindre stress og gode præstationer kommer af søvn og trivsel. Derfor er det vigtig at medarbejderne og ledelsen får en viden og bevidsthed om, hvad de kan gøre for at skabe de bedst mulige betingelser for trivsel og mentalt overskud på arbejdspladsen, samt få viden om, hvordan de skal forebygge og håndtere lettere stress. Jeg vil i dette oplæg give medarbejderne og lederne konkrete værktøjer til, hvordan de kan genkende stresssignalerne, samt hvordan de skal håndtere den stress, som de selv eller en kollega oplever og derigennem sikre den mentale sundhed, trivslen og de gode præstationer.

Jeg har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi og er specialiseret inden for stress, søvn, trivsel og relationer. Jeg er stress- og trivselsrådgiver, underviser, samt forfatter til blandt andet bogen ”Sov dig til et bedre liv. Den lille bog, der gør en stor forskel”. Mit oplæg er baseret på mine erfaringer fra arbejdsmarkedet, mine erfaringer med personlige samtaler, samt min store teoretiske viden.

HELLE ALSTED FOREDRAG

Søvn: Hovedvejen til mindre stress og bedre præstationer


I alle organisationer gøres en lang række gode tiltag, der skal sikre trivsel. Men alle indsatser blegner i forhold til den vigtigste forudsætning for, at et menneske kan trives og håndtere belastninger: Søvn. Og den skal man bestemt ikke tage for givet. Tværtimod sover vi for lidt og for dårligt. Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det. Søvn kan selvfølgelig ikke stå alene som et indsatsområde, men uden god søvn er alle andre indsatser bagud fra starten.

I dette foredrag sætter jeg fokus på, hvorfor vi skal prioritere vores søvn for at kunne præstere bedre på arbejdet og undgå at blive trætte, ukoncentrerede og temperamentsfulde udgaver af os selv, der laver flere fejl på grund af for høje stressniveauer.

Jeg kommer med konkret viden om, hvordan man gennem god søvnhygiejne kan skabe bedre vilkår for den optimale søvnkvalitet, så det igen bliver muligt at vågne frisk og veludhvilet, være klar til dagens udfordringer og præstere på arbejdet. En god nattesøvn er medvirkende til at sænke stressniveauerne og skabe større trivsel i hverdagene for både personen selv, relationen til kollegerne, lederen og familien. Har i medarbejdere, der har nattevagter, kan jeg også komme med gode råd til, hvordan de får mest mulig søvn og forebygger de udfordringer, der kan være forbundet med at skulle arbejde om natten.

Jeg har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi med fokus på stress og relationer. Derudover er jeg uddannet stress- og trivselsrådgiver, samt søvnvejleder. Jeg er forfatter til bogen ”Sov dig til et bedre liv. Den lille bog, der gør den store forskel”.

HELLE ALSTED FOREDRAG

Bliv mentalt stærk som ledig


Kender I til medlemmer, der bryder grædende sammen under jeres samtaler? Ledige, der ikke har gavn af de mange tilbud, som I giver dem? Og ledige, der bliver i ledighed i længere tid end forventet? Undersøgelser viser, at op mod 60% af alle ledige har en hverdag med mange stresssymptomer og at 20% føler sig ensomme. Stresssymptomerne gør, at de ledige ikke længere er i stand til at koncentrere sig og opretholde et selvværd, der gør dem i stand til at skrive jobansøgninger, hvor de sælger sig selv bedst muligt.

Ved at de ledige får en viden og bevidsthed om, at de selv kan gøre en indsats for at blive mentalt stærke, øge deres trivsel og derved undgå ledighedsstress, vil de blive bedre jobsøgende med kortere vej tilbage på arbejdsmarkedet. Al forskning viser, at trivsel fører til mindre stress og bedre præstationer. De ledige vil derfor komme forrest i køen til jobbet ved at præstere bedre end andre, der ikke sørger for at holde sig mentalt stærke og fri af ledighedsstress.

Jeg er forfatter til bøgerne ”Bliv mentalt stærk som ledig” og “Ledig uden stress. Sådan skaber du trivsel som ledig”, derudover har jeg en kandidatgrad i pædagogisk psykologi med speciale i stress og relationer. Mine foredrag og workshops er baseret på min uddannelsesmæssige baggrund i kombination med mine mange erfaringer fra personlige samtaler med ledige og stressramte, samt mine egne erfaringer med at være ledig.

Foredraget kan også afholdes for medarbejdere på f.eks. jobcentre, i a-kasser og fagforeninger, der arbejder med ledige.

HELLE ALSTED FOREDRAG

Børn og skærmliv - digitalt omsorgssvigt eller udvikling?


Rigtig mange børn vokser op med en naturlighed omkring dét at sidde med en skærm i hånden. De gør det selv, deres forældre gør det, deres venner gør det, og ofte gør de omsorgspersoner, der er i deres institutioner og skoler, det også.

I mange år er kritiske røster blevet dæmpet med udtalelser som ’det er en del af udviklingen’, men betyder det så, at vi bare skal følge med uden at se på, hvorvidt det udelukkende er en god udvikling? Mistrivsel blandt børn og unge er stigende, og måske kan noget af grunden til dette findes i deres online liv.

Helle Alsted sætter fokus på det, som nogle kalder for ’det digitale omsorgssvigt’, mens andre kalder det ’udvikling’ og ’sådan er det bare’. Nogle forældre tror, at alle andre forældre også tillader alt muligt, fordi børnene siger det, og ingen forældre vil lade deres børn være udenfor fællesskabet. Men kan det have en bagside at leve livet online? Og hvad sker der med fællesskaberne i den fysiske verden?

HELLE ALSTED FOREDRAG

Klæd jeres fyrerede medarbejdere mentalt på til ledighed


At fyre medarbejdere er en trist situation for både virksomheden og de tidligere ansatte. Hvis jeres virksomhed gerne vil give jeres fyrede medarbejdere en ekstra god start på deres jobsøgningsperiode, samt give dem evnerne til at undgå ensomhed, ledighedsstress og mistrivsel, kan jeg hjælpe jer.

I dette foredrag kommer jeg med anbefalinger til, hvordan man kan håndtere det at blive fyret. Derudover kommer jeg med konkrete redskaber til, hvordan ledige holder sig mentalt stærke ved blandt andet at fokusere på at deltage i fællesskaber, sørge for at få sin nattesøvn, skabe indflydelse på sin egen situation, skabe mening i sit liv, samt vigtigheden af at skabe struktur i sit liv.

Jeg udgav i august 2020 bogen ”Bliv mentalt stærk som ledig”. Det er en arbejdsbog for ledige med konkrete forslag til, hvad de kan gøre for at trives i deres ledighed. Den er et godt supplement til mine foredrag og workshops.

Tag kontakt til Helle Alsted

Hvis du vil booke mig til et foredrag eller en workshop, skal du gå til min kontakt-side og udfylde kontaktformularen.